disclaimer & copyrights
ga een pagina terugvergroot de tekstverklein de tekstdruk deze pagina af
disclaimer en copyrights

informatie
Informatie op de website van Operatieinfo.nl is samengesteld door Surgical Patient Information Services V.O.F. (S.P.I.S.), een non-profit initiatief van chirurgen in opleiding in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (GZG) te 's-Hertogenbosch. Het overgrote deel van de voorlichtingsteksten zijn informatieteksten welke zorgvuldig zijn samengesteld door de Commissie Voorlichting van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Deze teksten zijn met toestemming van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde gebruikt. Enkele teksten zijn van aanvullende informatie of afbeeldingen voorzien door S.P.I.S. en sommige teksten zijn volledig door S.P.I.S. samengesteld. De informatiebron zal onderaan de teksten vermeld worden.

Deze informatie is niet bedoeld om medische adviezen te geven en kan ook niet worden beschouwd als vervanging van een consult of behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemeen chirurgische informatie. Aan de geboden informatie kan noch diagnostische noch therapeutische waarde worden ontleend.

S.P.I.S. is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden of overige informatie op deze website. Het gebruik van informatie van deze website geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Alle afbeeldingen zijn vervaardigd door S.P.I.S. en alle foto's van operaties zijn gemaakt met uitdrukkelijke toestemming van alle personen zichtbaar.

Copyright 2000 - 2003

Illustraties en afbeeldingen mogen niet door derden worden gebruikt zonder directe schriftelijke toestemming van Surgical Patient Information Services

Links
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan S.P.I.S. worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. S.P.I.S. heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten, of daaruit voortvloeiende schade.

Aansprakelijkheid

S.P.I.S. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via Operatieinfo.nl worden aangeboden.

Vragen over uw gezondheid dient u met uw eigen (huis)arts te bespreken