disclaimer & copyrights
ga een pagina terugvergroot de tekstverklein de tekstdruk deze pagina af
over spis
verantwoording

Operatieinfo.nl is een initiatief van Surgical Patient Information Services (S.P.I.S.) en is opgezet door chirurgen in opleiding in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch, locatie Groot Ziekengasthuis (opleidingsregio Utrecht).

Doelstelling
van dit initiatief is het voorlichten van de patiënt (en diens omgeving) omtrent een algemeen chirurgische ingreep.

U dient zich te realiseren dat deze informatie nimmer volledig kan zijn en onderhavig is aan verandering (lees ook disclaimer).

Voor medisch inhoudelijke vragen dient u zich te wenden tot uw behandelend (huis) arts. Een persoonlijk medisch advies via het internet is niet mogelijk.

Sponsoring
Operatieinfo.nl wordt momenteel financieel ondersteund door enkele sponsors. Deze hebben echter geen invloed op de inhoud van het voorlichtingsmateriaal. Commerciële informatie zal worden aangegeven met "[advertentie]".