zoeken
ZOEK
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
disclaimer & copyrights
ga een pagina terugvergroot de tekstverklein de tekstdruk deze pagina af
Categorie: Steun- en bewegingsapparaat
Achillespeesruptuur

Klik op "Operatie in beeld" voor afbeeldingen met betrekking tot deze operatie

INLEIDING
Hier vindt u een globaal overzicht van de klachten en oorzaak van een achillespeesruptuur en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening de situatie voor iedereen weer anders kan zijn.

WAT IS EEN ACHILLESPEES?
De achillespees bevestigt de kuitspieren aan het hielbeen. De oppervlakkigste maar ook voornaamste spier in de kuit is de musculus gastrocnemius (die het grootste gedeelte van de kuitcontour inneemt) en bestaat uit twee spierkoppen. De musculus gastrocnemius is via een hele stevige pees verbonden met het hielbeen (de calcaneus). Zodoende zorgt deze spier ervoor dat u op de tenen kunt gaan staan en op de zijkant van uw voet. Het is dus een belangrijke pees voor het lopen en waar vaak grote krachten op komen. Denk maar eens aan hardlopen: er komen dan enorme krachten op zo'n pees te staan.

WAT IS DE OORZAAK VAN EEN ACHILLESPEESRUPTUUR?
Doordat de pees niet stevig genoeg is aangelegd of omdat er een zwakke plek is ontstaan, kan zo'n pees wel eens scheuren. Er is altijd een spieractie aan de scheuring vooraf gegaan. Een achillespeesruptuur treedt meestal op bij mannen tussen de dertig en veertig jaar, die met enige regelmaat sport beoefenen. Daarbij schijnt de linkerzijde vaker aangedaan te zijn dan de rechter. Bijna altijd denkt de patiŽnt dat er iemand achter hem een trap, slag of stoot op de kuit heeft gegeven. Er ontstaat hevige pijn laag achter op de kuit of enkel, die erger of vergelijkbaar is met de pijn bij een spierscheur. Lopen lukt daarna niet of nauwelijks meer.

IS ER NOG ONDERZOEK NODIG?
Tijdens onderzoek door de arts hoeft er niet zo veel zichtbaar te zijn. Bij voelen (palpatie) van de kuit is vaak heel duidelijk een defect in het verloop van de pees vast te stellen maar dit is lang niet altijd het geval. Het belangrijkste onderzoek is het testen van de achillespeesfunctie: de hiel kan niet meer van de grond getild worden of bij knijpen in de ontspannen kuitspier is er geen voetbeweging meer op te wekken (het symptoom van Thompson)

Bij twijfel aan de diagnose kan een echo worden aangevraagd. Hierbij wordt de achillespees met behulp van geluidsgolven op een tv-scherm in beeld gebracht.

WAT ZIJN DE BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN?
Zoals zo vaak zijn er twee mogelijkheden: een conservatieve of een operatieve behandeling.

Conservatieve behandeling
Met een conservatieve behandeling wordt de voet van het aangedane onderbeen in strekstand (spitsstand) gehouden met een gipsspalk of met tape. De spitsstand van de voet zorgt ervoor dat de gebroken peesuiteinden tegen elkaar komen te liggen en er bij de genezing geen groot defect overbrugd hoeft te worden.

Operatieve behandeling
Bij de operatieve behandeling worden de peesuiteinden tegen elkaar aangelegd en aan elkaar gehecht. Dat hechten kan op verschillende manieren.

Welke behandeling gekozen gaat wordt, kan van veel factoren afhangen. Bijvoorbeeld van de leeftijd, gezondheid, (sport)activiteit en voorkeur van de behandelaar of patiŽnt. De chirurg zal met u bespreken hoe hij denkt uw peesruptuur het beste te kunnen behandelen.

MOGELIJKE COMPLICATIES VAN DE OPERATIEVE BEHANDELING
Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico's op complicaties van een operatie, zoals trombose, longontsteking, nabloeding, wondinfectie. Gelukkig komen deze complicaties maar zelden voor.

DE NABEHANDELING
Voor zowel de conservatieve als de operatieve behandeling bestaan nabehandelingsschema's. Elk ziekenhuis heeft zo zijn eigen schema. Doorgaans komt het er op neer, dat u uw - door een tape, bandage of gips gesteunde - enkel of onderbeen na enkele weken geleidelijk aan steeds meer mag gaan bewegen en belasten.

BRON
Deze informatie is zorgvuldig samengesteld door de Commissie Voorlichting van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.

[advertentie]
Voor meer informatie over de nabehandeling van een archillespeesruptuur kijkt u op de site van Bauerfeind Benelux.

laatste aanpassing van deze pagina: 7-11-2006
 
Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.