zoeken
ZOEK
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
disclaimer & copyrights
ga een pagina terugvergroot de tekstverklein de tekstdruk deze pagina af
Categorie: Maligne ziekten (kanker)
Kanker

Klik op "Operatie in beeld" voor afbeeldingen met betrekking tot deze operatie

INLEIDING
Bij kanker hebben we te maken met een kwaadaardige aandoening van een gezwel. Als dat bij een patiŽnt is vastgesteld, verricht de behandelend arts uitgebreider onderzoek om te kijken of de kanker op ťťn plaats is gebleven of dat er aanwijzingen zijn voor uitzaaiingen. Vervolgens wordt een behandelingsplan opgesteld.

BESPREKING
Regelmatig vindt er in het ziekenhuis een oncologie-bespreking plaats, waarbij de behandelingen van (nieuwe) patiŽnten besproken worden. Oncologie betekent 'gespecialiseerd in kennis en behandeling van kanker. Aan deze bespreking nemen de internist, de chirurg en de radiotherapeut deel. De internist is deskundig op het gebied van medicamenteuze therapie. De chirurg bekijkt de chirurgische mogelijkheden voor de patiŽnt en de radiotherapeut oordeelt over de bestraling. Daarnaast zijn de huisarts en de oncologie- verpleegkundige van het ziekenhuis aanwezig. De oncologie-verpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor patiŽnten met kanker. Zij geeft advies en steun aan patiŽnten en aan hun familie. Zij zijn onder andere deskundig in zaken op het gebied van radio- en chemotherapie (zie verderop).

BEHANDELING
Er zijn verschillende mogelijkheden om kanker te behandelen: opereren, bestralen, toedienen van medicijnen en een combinatie van deze drie mogelijkheden. Opereren heeft altijd de voorkeur, want wat weg is, kan geen kwaad meer doen. Soms is het niet mogelijk om alles weg te halen. Een nabehandeling in de vorm van bestralen en/of het toedienen van medicijnen is dan noodzakelijk. Als er uitzaaiingen zijn geconstateerd, is een operatie vaak niet zinvol. Dan kiezen we voor een medicamenteuze behandeling en/of bestraling (=radiotherapie). Ook kan het zijn dat bij een operatie de kwaadaardige tumor is weggenomen, maar dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de overlevingskansen groter zijn na een nabehandeling. Deze patiŽnten krijgen dan bestraling in een academisch ziekenhuis.

Medicamenteuze therapie
Bij medicamenteuze therapie kunnen we kiezen uit twee mogelijkheden:
- het innemen van tabletten (meestal hormoontabletten)
- het aanbrengen van een infuus, al dan niet gecombineerd met het innemen van tabletten Deze laatste behandelingsmogelijkheid heet chemotherapie.
De medicijnen die toegediend worden, noemen we 'cytostatica'. Bij chemotherapie zijn er veel verschillende behandelschema's. Deze worden allemaal volgens vaststaande richtlijnen van de Integrale Kanker Centra gegeven. Landelijk dus: precies dezelfde geneesmiddelen en precies dezelfde hoeveelheden worden op dezelfde manier in vaste schema's toegediend. Het aantal chemokuren en de soort chemotherapie zijn afhankelijk van het soort kanker en de uitgebreidheid ervan.

Steun
Een behandeling met chemotherapie is een moeilijke periode voor patiŽnten. In het ziekenhuis kunnen zij dan ook veel steun verwachten van onze oncologie-verpleegkundigen die de cytostaticakuren toedienen en de patiŽnten met raad en daad bijstaan. Maar ook de medisch maatschappelijk werkers en de geestelijk verzorger kunnen bij de ondersteuning betrokken worden.

DE ONCOLOGIE VERPLEEGKUNDIGE CHIRURGIE

Wat is een oncologie verpleegkundige?
Dit is een verpleegkundige die speciaal geschoold is in de zorg voor en begeleiding van patiŽnten met kanker. In veel ziekenhuizen zijn tegenwoordig oncologie verpleegkundigen werkzaam. Ieder weer binnen een eigen specialiteit. Er zijn oncologie verpleegkundigen voor interne geneeskunde, urologie en voor de chirurgie.

De oncologie verpleegkundige chirurgie is er voor patiŽnten die geopereerd moeten worden i.v.m. kanker (m.u.v. gynaecologische en urologische tumoren).
Wat kan de oncologie verpleegkundige chirurgie voor u doen?

Het bericht dat iemand kanker heeft of ernstig rekening moet houden met deze mogelijkheid is erg schokkend. Het is gebleken dat patiŽnten door de schrik niet veel onthouden van de informatie die de chirurg verder nog geeft. In de praktijk blijkt dat mensen later, als ze eenmaal thuis zijn, nog vragen hebben. Daarom zit de verpleegkundige in principe bij het gesprek waarbij de chirurg de patiŽnt en zijn naasten verteld wat de (mogelijke) diagnose is. Na het gesprek met de chirurg is er ruimte en de mogelijkheid om hierover door te praten en kan de verpleegkundige nog extra informatie geven. De verpleegkundige zal aanbieden dat ze een verslag zal schrijven van hetgeen besproken is. Dit verslag wordt dan naar u opgestuurd en met uw toestemming zal een kopie van dat verslag op de verpleegafdeling in uw dossier worden toegevoegd, zodat alle betrokken hulpverleners weten wat er is besproken.

Een andere mogelijkheid is het maken van een afspraak met de oncologie verpleegkundige chirurgie. Dan zullen een aantal zaken aan bod komen:
∑Zij vertelt nogmaals globaal wat de chirurg u heeft verteld. Zo nodig geeft ze aanvullende informatie.
∑Ze beantwoordt eventuele vragen.
∑Zij vertelt wat u ongeveer te wachten staat tijdens ziekenhuisopname.
∑Zo nodig geeft ze adviezen en ondersteuning bij vragen over uw ziekte, de verwerking of de behandeling ervan.
Ook tijdens de ziekenhuisopname en in de periode hierna kunt u terecht bij de oncologie verpleegkundige. De ervaring leert dat met name wanneer mensen de draad van hun leven weer willen oppakken (vaak 2 tot 3 maanden na de operatie) men tegen problemen aanloopt. Wij adviseren patiŽnten in deze periode zeker een afspraak met de oncologie verpleegkundige chirurgie te maken, om de problemen te bespreken.

De oncologie verpleegkundigen komen niet standaard langs bij patiŽnten als ze opgenomen zijn op de verpleegafdeling. Als patiŽnten dit op prijs stellen is dit natuurlijk wel mogelijk. Dan kan dit kenbaar gemaakt worden aan de afdelingsverpleegkundige of de patiŽnt kan zelf contact opnemen met de oncologie verpleegkundige.

Wie zijn de oncologie verpleegkundigen chirurgie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (lokatie GZG/WAZ) en hoe zijn ze te bereiken?

Er zijn twee oncologie verpleegkundigen chirurgie, S. Grosfeld en M. Graaf. Ze werken deels op de polikliniek en deels op de verpleegafdeling. Ze werken zowel op locatie Willem Alexander Ziekenhuis (W.A.Z.) als het Groot Ziekengasthuis (G.Z.G. ) in 's-Hertogenbosch.

Ze zijn in principe aanwezig maandag t/m donderdag van 8:30 tot 17:00.

U kunt ze telefonisch bereiken via nummer; 073-6998869. Het kan zijn dat u dan een antwoordapparaat treft. Wanneer u een boodschap inspreekt wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

U kunt ze ook bereiken via de telefooncentrale 073-6992000 waarna u kunt vragen naar sein 71008 of 76306, of u stuurt een e-mail bericht naar mailto:s.grosfeld@jbz.nl

BRON
Deze informatie is samengesteld door de oncologie verpleegkundigen chirurgie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, in opdracht van Surgical Patient Information Services.
laatste aanpassing van deze pagina: 12-8-2005
 
Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.