zoeken
ZOEK
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
disclaimer & copyrights
ga een pagina terugvergroot de tekstverklein de tekstdruk deze pagina af
Categorie: Steun- en bewegingsapparaat
Voetbalknie

Klik op "Operatie in beeld" voor afbeeldingen met betrekking tot deze operatie

INLEIDING
Met het voetbalseizoen voor de boeg is de kans een 'voetbalknie' op te lopen weer aanwezig. De naam 'voetbalknie' is nog niet zo gek gekozen, want de meniscus- en bandletsels van de knie komen inderdaad vaak voor in de voetbalsport. Er zijn maar weinig sporten waar de knie aan zulke zware belastingen wordt blootgesteld. Vroeger was de voetbalknie identiek aan een meniscusletsel. Mede door het invoeren van de kijkoperatie is het nu mogelijk onderscheid te maken tussen de verschillende letsels.

DE BELANGRIJKSTE LETSELS
De belangrijkste letsels van de knie zijn bandletsels en meniscusletsels. Een bandletsel kan op vier verschillende plaatsen ontstaan, namelijk op de binnenband, de buitenband, de voorste kruisband en de achterste kruisband.

Als u last heeft van een bandletsel, dan kunnen wij deze onderverdelen in drie verschillende gradaties. Bij graad 1 hebben we het over een overrekking van de band, zonder verscheuring. De knie blijft stabiel, maar kan soms langdurig pijnlijk zijn op de plaats van de blessure. Dit letsel is goed te genezen.

Bij graad 2 is de knieband ten dele ingescheurd. De knie wordt meestal dik en kan instabiel aanvoelen. Hier schrijven wij rust voor, eventueel in combinatie met een brace. Als u daarna de training verantwoord opbouwt, is een volledige genezing heel goed mogelijk.

Als u een volledige bandverscheuring van de knie heeft, spreken we over graad 3. De knie wordt acuut dik en voelt instabiel aan. Hierbij moeten we snel een goede diagnose stellen. Vaak is een operatieve behandeling nodig. Bij de juiste behandeling is ook dit letsel meestal goed te genezen.

Het binnenbandletsel
Naast de meniscus is dit de meest voorkomende acute blessure aan de knie. Het gebeurt vaak als u met uw voet in de grond schopt of tegen een geblokkeerde bal. Hierbij kan uw binnen band overrekt raken of scheuren. Deze blessure kunnen wij zonder operatie goed behandelen.

Het buitenbandletsel
Dit letsel komt niet zo veel voor. Bijna altijd is het een teken van een gecombineerd letsel met de kruisband of de meniscus. Een grondig onderzoek van de blessure is hier vereist.

De voorste kruisband
Een blessure aan de kruisband vormt een bedreiging voor de carrière van een sporter. Vaak komt dit letsel voor in combinatie met een binnenband- of meniscusletsel. Dit letsel kunt u oplopen als u voet licht naar buiten staat, terwijl het onderbeen ten opzichte van het boven been naar buiten klapt. De knie doet onmiddellijk erg veel pijn, u kunt hem niet meer belasten en hij wordt snel dik. Om bij dit letsel een goede diagnose te stellen, maken wij soms gebruik van een kijkoperatie. Vooral als wij de indruk hebben dat er sprake is van een ingeklemde meniscus. Maar in de meeste gevallen volstaat rust en begeleiding door de fysiotherapeut. Wel vindt er regelmatig controle plaats naar het herstel van de stabiliteit van de knie. Als de knie na drie maanden nog instabiel is, dan kunnen we een kruisbandvervangende operatie overwegen. Soms kunnen wij beslissen eerder tot deze operatie over te gaan. Dit gebeurt meestal bij actieve sporters bij wie het risico op herhaald letsel groot is, zoals hockeyers, voetballers, basketballers en handballers.

De achterste kruisband
Dit is een blessure die zich nogal eens bij keepers voordoet, want deze kan ontstaan door een schop op de voorzijde van de knie. Specialistische hulp is hier gewenst.

Meniscusletsel
Een blessure aan de meniscus ontstaat meestal door een 'torsie'-beweging. Hierbij draait het lichaam over de knie die geblokkeerd is, doordat de voet vast op de ondergrond staat. Een andere mogelijkheid om een meniscus op te lopen, is vanuit een hurkhouding omhoog te komen. De klachten bestaan uit zwelling (een dikke knie), pijn of de knie raakt op slot.
Als de klachten na zes tot twaalf weken niet zijn verdwenen, kan een kijkoperatie volgen om het kapotte deel van de meniscus te verwijderen. Als de knie op slot is wordt direct overgegaan tot behandeling, want dit is zeer pijnlijk en zal zich niet spontaan herstellen.

SNELLE DIAGNOSE
Bij een acuut pijnlijke knie is het van essentieel belang eerst een goede diagnose te stellen. Dit bepaalt in hoge mate de kans op een volledig herstel.
laatste aanpassing van deze pagina: 12-8-2005
 
Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.