zoeken
ZOEK
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
disclaimer & copyrights
ga een pagina terugvergroot de tekstverklein de tekstdruk deze pagina af
Categorie: Algemeen
Opname in het ziekenhuis

Klik op "Operatie in beeld" voor afbeeldingen met betrekking tot deze operatie

OPNAME IN HET ZIEKENHUIS
U heeft zojuist van uw arts te horen gekregen dat u geopereerd gaat worden. Hiervoor zult u worden opgenomen op de verpleegafdeling. Tijdens uw opname zult u vaak te maken hebben met de verpleegkundigen van uw afdeling, welke u zo goed mogelijk begeleiden van aankomst tot vertrek uit het ziekenhuis. De informatie hieronder beschrijft de situatie in het Bosch Medicentrum te 's-Hertogenbosch.

HOE ZIET DE DAG VAN OPNAME ER GLOBAAL UIT?
U heeft een oproep ontvangen voor uw operatie waarop tevens staat vermeld hoe laat en op welke afdeling u wordt verwacht. Ook zal in die brief vermeld staan of het noodzakelijk is dat u nuchter komt of niet. Nuchter betekent dat u vanaf 12 uur 's nachts niets meer mag eten en/of drinken en geen medicijnen in mag nemen, tenzij dit door de arts anders is afgesproken.
Voordat u naar de verpleegafdeling komt is het noodzakelijk dat u even naar de balie van de afdeling OPNAME gaat. Daar wordt u ingeschreven en ontvangt u een groen ponsplaatje. Meestal is het mogelijk om door een patiŽntengastvrouw naar de afdeling begeleid te worden (als u dat op prijs stelt). Bij aankomst op de afdeling is het mogelijk dat u even aan de balie moet wachten omdat 's morgens meerdere patiŽnten op dezelfde afdeling worden opgenomen. Wanneer u zich meldt bij de afdelingssecretaresse dient u het groene ponsplaatje af te geven. De secretaresse zal u vervolgens de wachtruimte tonen en draagt er zorg voor dat uw desbetreffende verpleegkundige u zo snel mogelijk komt halen voor een opnamegesprek.

HET OPNAMEGESPREK
Het doel van dit gesprek is dat de verpleegkundige algemene informatie van u ontvangt zoals uw ziekteverloop tot nu toe, medicijngebruik (u kunt het beste een lijstje meenemen met daarop alle medicijnen die u gebruikt), noodzakelijke dagelijkse verzorging en het noteren van gegevens van contactpersonen.
Vervolgens zal de verpleegkundige u vertellen wat de gebruikelijke gang van zaken is op de dag van opname, de operatiedag en de dagen daarop volgend. In dit gesprek kunt u vragen stellen over dingen die nog niet geheel duidelijk zijn. Tevens zal uw bloeddruk, polsslag en temperatuur worden gemeten als uitgangswaarden voor de opname. Daarna loopt de verpleegkundige met u mee naar uw kamer waar u gedurende de opname zult verblijven.

OPNAMEPROCEDURE
De rest van de dag zal variŽren afhankelijk van het soort opname waar u voor komt. Globaal kunnen we die namelijk indelen in:

Kortverblijf
PatiŽnten die (chirurgisch gezien) een relatief kleine ingreep zullen ondergaan, worden opgenomen als een kortverblijf-patiŽnt. Dit betekent dat u na ťťn of enkele dagen het ziekenhuis weer kunt verlaten. Ook is het mogelijk dat verwacht wordt dat u dezelfde dag weer naar huis kunt. In dit laatste geval wordt u ook op een andere afdeling opgenomen, namelijk op de DAGBEHANDELING. Dit is op afdeling E3, terwijl de andere opnames op de verpleegafdelingen A2 en A3 zijn.
Een kortverblijf-patiŽnt wordt opgenomen op de dag van operatie. Op de polikliniek is dan al samen met de patiŽnt een opnameformulier en een formulier voor de anesthesist ingevuld. Deze formulieren dient u mee te nemen op de dag van opname.
De chirurg (of chirurg in opleiding) die u gaat opereren zal u kort voor de operatie te woord staan zodat u eventuele vragen over de operatie nog kunt stellen. Daarna zal de anesthesist (of anesthesieverpleegkundige) met u spreken over de vorm van verdoving. Vervolgens nemen zij u mee naar de operatiekamer.

Langverblijf
PatiŽnten die een relatief grote ingreep zullen ondergaan, of wanneer de algehele conditie van de patiŽnt enige dagen voorbereiding noodzakelijk maakt, zullen ťťn of meerdere dagen van tevoren opgenomen worden. In dit geval zijn op de polikliniek nog niet de benodigde opnameformulieren ingevuld. Daarom zult u allereerst samen met de verpleegkundige (in het opnamegesprek) de formulieren invullen. Vervolgens zult u meerdere mensen zien verschijnen:
-de co-assistent (arts in opleiding); om een algeheel lichamelijk onderzoek te verrichten en het medisch dossier compleet te maken.
-de anesthesist; deze zal 's middags op het zogenaamde anesthesiespreekuur met u spreken over de manier van verdoving.
-de mensen van het laboratorium; om bloed af te nemen.
-de zaalarts; om kennis te maken. Dit is de arts die de komende dagen bij u visite loopt.
-de chirurg (of chirurg in opleiding) die u de volgende dag gaat opereren. Wanneer de chirurg op de dag van opname niet aanwezig is, kunt u altijd de zaalarts benaderen voor eventuele vragen. In dat geval spreekt u de chirurg vlak voor de ingreep op de receptie van de operatiekamer.
Dit is in grote lijnen het verloop van de dag van opname op de afdeling chirurgie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (locatie GZG). Wat u na de operatie te wachten staat kunt u het beste lezen bij de desbetreffende ziektebeelden.

BRON
Deze informatie is zorgvuldig samengesteld door Surgical Patient Information Services.
laatste aanpassing van deze pagina: 12-8-2005
 
Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.